Mediacje

Zawsze można dojść do porozumienia

Korzyści z mediacji to przede wszystkim oszczędność pieniędzy i czasu:

Gdy sprawa nie została jeszcze wniesiona do sądu: nie ma konieczności wnoszenia opłaty sądowej, która w przypadku postępowania sądowego potrafi być bardzo wysoka, strony nie płacą kosztów zastępstwa adwokackiego, jedynym kosztem jest koszt samej mediacji, który jest uzależniony od przedmiotu sprawy, poniższy cennik dotyczy mediacji prowadzonej na podstawie umowy o mediację:

W sprawie o rozwód

Jedno posiedzenie mediacyjne

W sprawach rodzinnych

Jedno posiedzenie mediacyjne

W sprawach o prawa majątkowe
  • 3% wartości
  • Nie mniej niż 300 zł
  • Nie więcej niż 2.000 zł
W sprawach pracowniczych
  • Jedno posiedzenie mediacyjne
  • Chyba że sprawa dotyczy wyłączenie roszczeń pieniężnych wówczas przyjmujemy, iż jest to sprawa o prawa majątkowe i cennik rozliczamy według cennika praw majątkowych